Swedish regions

Efemia Bladder Support is available on prescription in the following regions:

Blekinge
Jämtland / Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Stockholm
Värmland
Västernorrland
Västra Götaland
Östergötland

From the 1st of January 2024, Efemia Bladder Support will also be available in: Uppsala, Dalarna, Sörmland, Värmanland and Örebro.