Different stages of menopause: perimenopause, menopause and postmenopause

Klimakteriets olika faser: förklimakteriet, klimakteriet och efterklimakteriet

Klimakteriet, eller som det också kallas övergångsåldern, kan delas upp i tre faser; förklimakteriet, klimakteriet och efterklimakteriet. Det är mycket individuellt hur länge klimakteriet pågår, allt från några år till runt tio år är vanligt. 

Förklimakteriet
Förklimakteriet är den första fasen och början på klimakteriet. Generellt kan man säga att det är tiden innan den sista mensen. Under den här tiden förbereder sig kroppen på klimakteriet genom att gradvis minska produktionen av könshormonen. Både östrogen och progesteron minskar vilket kan leda till klimakteriebesvär som värmevallningar, humörsvängningar och oregelbunden mens. Den oregelbundna mensen brukar förekomma runt tre till fyra år innan den sista mensen. Anledningen till symtomen under förklimakteriet är att andelen äggblåsor i äggstockarna blir färre med åldern. Det gör att cellerna runt omkring producerar mindre östrogen, vilket i sin tur påverkar ägglossningen och mensen som blir mer oregelbunden. Det förekommer att förklimakteriet redan börjar i 30-årsåldern, men vanligast är att den sker runt 40-årsåldern.  

Symptom vid förklimakteriet
Symptom som kvinnor kan uppleva i förklimakteriet är vid spridda, en del upplever endast enstaka symtom som är väldigt milda medan andra kan ha stora problem med en mängd besvär. Vanliga symptom och besvär under förklimakteriet är:

 • sömnproblem
 • humörsvängningar
 • järnbrist
 • viktuppgång
 • nattsvettningar
 • mindre energi
 • urinläckage

 

Klimakteriet
Den andra fasen kallas för klimakteriet, det är tiden efter den sista mensen som även kallas menopausen. Man brukar säga att man kan vara säker att man är i klimakteriet när det har gått ett år från sista mensen utan någon mellanblödning. En mellanblödning är en oregelbunden blödning som kan vara mörkare, rikligare eller komma som en flytning blandat med blod. Genomsnittsåldern i Sverige för sista mensen är vid 51 års ålder men kan ske mellan 40–60 år.

Tidigt klimakterie
Om ens sista blödning sker innan 45 årsåldern kallas det för tidigt klimakterie eller prematur menopaus och sker det före en kvinna är 40 år, kallas det för prematur ovariell insufficiens (POI). För närvarande är det i stort sett okänt vad orsaken är, men det kan bero på underliggande autoimmuna sjukdomar, specifika mediciner eller strålningsbehandling. Symptomen brukar vara de samma som för de som upplever klimakteriet i senare ålder men kan vara intensiva. Om du upplever tidigt klimakterie rekommenderas det att du söker vård hos antingen hos din vårdcentral eller gynekologmottagning.

Efterklimakteriet
Efterklimakteriet är den sista fasen av klimakteriet och är ett permanent tillstånd där könshormonen i kroppen ligger på en låg nivå. Dessa nivåer fortsätter att minska livet ut, däremot inte lika drastiskt som under klimakteriet, vilket stabiliserar hormonnivåerna och man kan säga är slutet på klimakteriet, klimakteriet är nästan över. Det gör att många av symtomen som upplevdes under menopausen blir mildare eller försvinner. Dock kan vissa symtom kvarstå och några av de vanligaste besvären är:

 • torra slemhinnor
 • oönskad viktuppgång
 • benskörhet
 • urinläckage

Klimakterietest
Om du misstänker att du är i klimakteriet kan du göra ett FSH-test, antingen som blod- eller urinprov. Hypofysen i hjärnan producerar FSH (follikelstimulerande hormon), som startar processen till att äggblåsorna blir till ägg. När det bara finns en liten mängd äggblåsor kvar produceras mer FSH i ett försök att kickstarta äggproduktionen. De här testerna mäter nivån FSH i blodet eller urinet för att se om det är förhöjt.

Tillbaka till bloggen