Om oss

Allting började med en idé som skulle kunna förändra vardagen för de kvinnor som lever med ansträngningsinkontinens (SUI): tänk om man kunde tillämpa principerna bakom det vanligaste kirurgiska ingreppet mot ansträngningsinkontinens, utan att behöva genomföra själva operationen?

Frågeställningen resulterade i att Invent Medic Sweden (IMS) bildades med målsättning att utveckla ett hjälpmedel att hantera ansträngningsinkontinens. Den första oktober 2018 lanserades Efemia kontinensstöd.

Resan vi gjort med Efemia kontinensstöd har också lagt grunden för mycket mer. Vi har skapat ett eget holistiskt angreppssätt för att lösa problem och utveckla produkter där vi prioriterar tillförlitlighet, funktionalitet och känsla lika.

Från den här plattformen har vi som ambition att utveckla flera produkter och lösningar riktade mot underprioriterade hälsofrågor för kvinnor.