Varför gjorde vi studien?

Ridning är ett utmärkt sätt att stärka bäckenbotten och därmed förebygga inkontinens, men samtidigt är det för många kvinnor ofta en utmaning att rida utan att blöta ner sadeln. Det är ett vanligt men ofta förbisett problem. Vi bestämde oss för att göra den här studien för att lära oss mer om hur kvinnor hanterar urinläckage när dom rider och för att se om vår produkt, Efemia Kontinensstöd, kan vara till hjälp.

Hur genomförde vi studien?

Vi bjöd in 59 brittiska och svenska kvinnor att delta i studien och skickade dem ett gratis startset. 39 av kvinnorna besvarade vårt frågeformulär efter att ha provat Efemia under ridning i minst en månad. Deras medelålder var 49 år, de red i genomsnitt åtta timmar i veckan och alla hade problem med urinläckage under ridning.

Hur hanterar de sitt läckage?

Kvinnorna rapporterade att deras urinläckage hade en stor negativ inverkan på deras ridning (4 på en skala 1-5). Trots detta såg mindre än en tredjedel av kvinnorna sig som inkontinenta eller hade sökt vård. Endast 14 % av kvinnorna hade öppet diskuterat problemet. Resten hade inte diskuterat det med någon eller endast med nära vänner eller familj. Den vanligaste händelsen som orsakade läckage var när hästen gjorde oväntade rörelser eller under stående trav (lättridning). Det vanligaste sättet att hantera läckaget var att gå på toaletten före ridpasset och att använda bindor.

Hjälpte det att använda Efemia Kontinensstöd?

Ja! 81 % (8 av 10) rapporterade att Efemia minskade deras urinläckage och 68 % (7 av 10) rapporterade att Efemia underlättade deras ridning. När de tillfrågades på en skala från 0 till 10 hur sannolikt det var att de skulle fortsätta att använda Efemia eller rekommendera det till en vän, var det vanligaste svaret 10 (mycket sannolikt) och medianvärdet 7. Det passade dock inte alla. 30 % av kvinnorna tyckte att Efemia var obekväm, och kommentarerna visade att för bästa effekt och komfort så är det viktigt att välja rätt storlek och att öva på hur den ska sitta. Vi jämförde också användartillfredsställelsen hos kvinnor som rider mindre eller mer än fem timmar i veckan och fann ingen skillnad mellan de två grupperna.

Här är några av kommentarerna från kvinnorna:

  • Ja! Var snäll och marknadsför den särskilt för kvinnliga ryttare: Av den hästorienterade befolkningen i Storbritannien är 49 % 44 år och äldre och 49 % är kvinnor. Tack!

  • Tack för att ni ger mig chansen att prova detta och uppleva att jag kan rida igen utan att skämmas efteråt.

  • Det är ett mycket bra hjälpmedel när man får det att sitta ordentligt.

  • Jag har just kommit tillbaka från en ridsafari som innebar att jag var tvungen ta långa galoppturer. Efemia var fantastisk, (mitt i prick)!

1 av 4

Vad lärde vi oss av studien?

Vi lärde oss att Efemia kan användas under ridning, oavsett hur många timmar du tillbringar i sadeln. De flesta av de kvinnor som deltog i studien ansåg att Efemia var bekväm och effektivt minskade urinläckaget.

Studien bekräftade också att urinläckage under ridning är ett dolt problem som hanteras i tysthet, utan att söka hjälp. Det finns ett behov av att avlägsna tabun kring inkontinens, så att fler kvinnor vågar be om hjälp.

Rid utan oro för läckage!

Efemia minskade läckaget för 8 av 10 ryttarinnor

Köp Efemia kontinensstöd