The environmental impact of incontinence pads

Så stor klimatpåverkan har inkontinensbindor

Vi strävar alla efter att minska vårt klimatavtryck. Om du är inkontinent och funderar på att sluta att använda engångsprodukter för att värna om miljön så kanske det kan vara intressant att veta vilken klimatpåverkan det ger att byta ut engångsprodukter mot flergångsprodukter.


Det finns förstås flera olika typer av engångsprodukter som alla har olika klimatpåverkan och kan ersättas av olika återanvändningsbara alternativ. Pappersskydd för sängen kan ersättas med plastfrotté lakan. Absorberande engångsbyxor kan ersättas med tvättbara inkontinenstrosor engångsbindor kan ersättas med tvättbara bindor och vaginala engångsprodukter som t.ex. Contrelle kontinensbåge kan ersättas med återanvändningsbara produkter t.ex. Efemia kontinensstöd.


Olika typer av inkontinensbindor

Engångsbindor består av plast, cellulosa och superabsorberande polymerer. Flergångsbindor består av bomull, polyester och ett polyuretantätskikt. För engångsbindor, där man använder flera bindor om dagen är materialåtgången den största boven i dess klimatpåverkan. 90% av engångsbindors klimatpåverkan kommer från tillverkningsmaterialet. Bara genom att byta till engångsbindor gjorda av återvinningsbart material och med en slimmad design kan man minska miljöpåverkan med över hälften. Det debatteras om det är miljövänligare med engångs eller flergångs bindor och många har kommit fram till att på grund av att flergångsbindor måste tvättas ofta så har de ungefär samma miljöpåverkan som en modern, slimmad engångsbinda.

 

Alternativ till inkontinensbindor

Vi har jämfört miljöpåverkan av vårt kontinensstöd, Efemia kontinensstöd, med en tunn inkontinensbinda, Tena Lady Normal och kom fram till att miljökostnaden, mätt som koldioxidavtrycket för ett Efemia kontinensstöd är ungefär detsamma som för fyra engångsbindor (0.12 kg koldioxidekvivalenter). Om man använder fyra inkontinensbindor om dagen minskar man på ett år koldioxidavtrycket för inkontinensskydd med 98 gånger (-46 kg koldioxidekvivalenter), genom att ersätta engångsbindor med Efemia kontinensstöd. Dessutom så minskar den årliga avfallsmängden med 29 kg.

Läs mer om en hållbar vård här.

Tillbaka till bloggen