A more sustainable healthcare

En mer hållbar vård

En frisk patient är såklart alltid det bästa, men visste du att det också är det bästa bidraget i miljöarbetet?! Det är alltså den sjukvård som aldrig hade behövt hända som har högst miljöpåverkan. Det betyder att det sjukvårdssystem som kan minimera ineffektiviteten och skapa maximalt värde har en lägre miljöpåverkan jämfört med en ineffektiv hälso- och sjukvård.

En stor miljöbov i vården är förbrukningsmaterial och en viktig del i miljöarbetet för att nå våra klimatmål och att minska utsläppen från växthusgaser är att minska miljö- och klimatpåverkan från just engångsartiklar.


Här behöver Sveriges regioner och landsting arbeta aktivt och ansvarstagande när de gör upphandlingar och väljer produkter till sitt sortiment. I upphandlingar borde det därför alltid ställas miljö och klimatavtryckskrav för att säkerställa det mest hållbara alternativet – en hållbar upphandling helt enkelt.


Det allra bästa är såklart om man kan undvika användningen eller minska den. Genom att byta ut engångsprodukter till flergångs kan vi minska avfallsnivåerna. Andra viktiga aspekter att tänka på är:
a) Material i produkten
b) Engångs eller flergångs (flergångs är ofta bättre ur hälsoekonomiskt och miljömässigt perspektiv)
c) Är förpackningen och/eller produkten återvinningsbar
d) Förpackningar med svinn eller singel förpackade i storpack
För engångsmaterial har i stort sett inte har någon påverkan på miljön under tiden vi använder det utan det är tillverkningen, transporterna och förbränningen (sophanteringen) som är boven. 

Kontinensskydd på förskrivning

Du som har problem med urinläckage har rätt att få utskrivet inkontinensskydd eller andra inkontinenshjälpmedel från vården. Inkontinensbindor för både vuxna och äldre går alltså att få på recept, och då blir det ofta gratis. Men, inkontinensbindor som är engångs är ofta gjorda av mycket plast och bidrar till både sopberget och klimat avtrycket. Här kan du som patient ta ett aktivt val och fråga din förskrivare om miljövänligare alternativ, t.ex. Efemia kontinensstöd.


Hur går det till?

För att få inkontinenshjälpmedel på recept behöver man söka vård, ofta gör man det på sin vårdcentral. Då får man träffa en distriktsköterska eller inkontinenssjuksköterska som ställer frågor om urinläckaget. Exempelvis hur ofta du läcker, hur mycket du läcker och vid vilka situationer du läcker.


Inför ett återbesök brukar man få föra en veckodagbok över sitt läckage för att inkontinenssjuksköterskan sedan ska kunna ta ställning till vilket inkontinensskydd som passar just dig. Ibland behöver man remiss vidare i vård till t.ex. en uroterapeft. Här kan du som patient ta ett aktivt val och fråga din förskrivare om miljövänligare alternativ så som Efemia kontinensstöd.

Tillbaka till bloggen