World Continence Week!

World Continence Week!

World Continence Week (WCW) är ett globalt initiativ som leds av WFIP , Världsfederationen för inkontinens och bäckenproblem. WCW hålls i en vecka varje år och syftar främst till att öka medvetenheten om kontinensrelaterade frågor runt om i världen.

Inkontinens är oönskat och ofrivilligt läckage av urin eller avföring. Det påverkar uppskattningsvis 400 miljoner människor över hela världen.

Inkontinensens känsliga karaktär gör det svårt för många att söka hjälp. Undersökningar har visat att färre än 40 % av personer med urininkontinens nämner sitt problem för en läkare eller sjuksköterska. Denna siffra är ännu högre för dem med avföringsinkontinens. Dessa tillstånd har behandlats otillräckligt och dåligt behandlats av medicinsk personal, trots den betydande inverkan på individuell hälsa, självkänsla och livskvalitet.

Mot bakgrund av detta försöker World Continence Week att öka allmänhetens medvetenhet om inkontinens och ge dem som behöver det självförtroende att söka hjälp och förbättra sin livskvalitet.

Källor: ICS.org och WFIP

Patientresurser i Sverige:
Sinoba.se
Nikola.nu
1177 Vårdguiden

Internationella patientorganisationer:
https://wfip.org/

 

Tillbaka till bloggen