What is urinary incontinence?

Vad är urininkontinens?

Minst en halv miljon personer lider av inkontinens i Sverige och mörkertalet tros vara stort. Även om urininkontinens är oerhört vanligt är det tyvärr ett tabubelagt ämne där inte ens hälften av alla drabbade söker vård och ännu färre får hjälp och behandling. Här tar vi reda på vad urininkontinens är, varför man får ofrivilligt urinläckage, vilka symtom som är vanliga och vilken hjälp det finns att få.

Vad betyder urininkontinens?

Urininkontinens betyder att man har svårt att hålla tätt och läcker urin mellan toalettbesöken. Det innebär med andra ord att man ofrivilligt läcker urin och kissar på sig. Urinläckaget kan till exempel ske när man hostar, skrattar, hoppar, gör tunga lyft eller springer. En vanlig synonym till urininkontinens är urinläckage, men i samlingsbegreppet inkontinens göms flera olika sorter av urinläckage som bland annat ansträngningsinkontinens (stressinkontinens), trängningsinkontinens (urgeinkontinens), överaktiv blåsa, blandinkontinens och överrinningsinkontinens. Kärt barn har många namn!

Vem drabbas av inkontinens?

Generellt sett finns det ett samband mellan inkontinens och ålder, i de äldre åldersgrupperna är det vanligare med inkontinens, jämfört med de yngre åldersgrupperna. I åldersgruppen 75+ ser fördelningen mellan män och kvinnor ganska lik ut. Tittar man däremot i åldersgrupperna fram till dess är kvinnor överrepresenterade. Även unga kvinnor drabbas av urininkontinens, framför allt efter att de fött barn. För unga kvinnor är urinläckage tre gånger så vanligt jämfört med män i samma ålder.

Varför drabbas man av inkontinens?

Graviditet och förlossning: Anledningen till att fler kvinnor än män i de yngre åldersgrupperna drabbas av inkontinens beror på hormonella och anatomiska skillnader. Under en graviditet och förlossning så tänjs även bäckenbottenmuskulaturen, som stödjer urinröret, ut. Efter förlossningen återhämtar sig kroppen, men bäckenbottenmuskulaturens funktion kan ha påverkats så att dess stöd för urinröret inte är detsamma som innan graviditet och förlossning, vilket kan medföra att man får urinläckage. Läs mer om läckage efter graviditet och förlossning här.

Klimakteriet: Under klimakteriet minskar hormonet östrogen i kroppen. Bindväv och muskulatur i bäckenbotten blir svagare och mindre elastiskt. Bäckenbotten är ett viktigt stöd till urinröret och blir den svagare, kan läckage ske. Läs mer om klimakteriet här.

Allmänhälsa: En av anledningarna till att man drabbas av inkontinens kan vara när man har ett långvarigt tryck på buken som till exempel under långvarig hosta vid KOL eller astma. Personer med kraftig övervikt, som röker eller har förstoppning har också större risk att utveckla urininkontinens.

Du kan läsa om fler orsaker till urinläckage här.

Symptom

Vanliga symptom på urininkontinens är:

  • Att du läcker urin när du gör något ansträngande, till exempel hostar, hoppar eller nyser
  • Plötslig inkontinens: du får en plötslig känsla av att du måste kissa
  • Att du kissar ofta, även under natten
  • Att du läcker urin i små skvättar

Behandling av urinläckage

Beroende på vilken typ av inkontinens du lider av finns det olika typer av hjälp att få. Här listar vi olika inkontinenshjälpmedel och behandlingar.

Bäckenbottenträning med knipövningar kan stärka bäckenbottenmuskulaturen och på så sätt hjälpa mot urinläckage. Vid ansträngningsinkontinens kan en TVT-operation vara ett alternativ, det är ett band som opereras in för att stödja urinröret vid ansträngning. Om man lider av trängningsinkontinens kan blåsträning hjälpa, då försöker man hålla sig och till exempel inte bara kissa för säkerhets skull. Det finns även hjälpmedel som inkontinensbindor.

Ett annat alternativ vid inkontinens är Efemia kontinensstöd som är framtaget och baserat på samma forskning som TVT-operationen. Likt en tampong förs kontinensstödet in i vaginan och kan användas upp till 16 timmar om dagen. Det stödjer urinröret så att läckaget minskas. På så sätt kan man hosta, skratta eller springa, utan urinläckage. Med kontinensstödet slipper man även bindor som kan lukta illa och ge klåda - och är både snällare mot dig och miljön

Tillbaka till bloggen