How common is urinary incontinence?

Hur vanligt är inkontinens?

Hur många kvinnor är drabbade av inkontinens?

Inkontinens, alltså att ofrivilligt läcka urin, är vanligt. Men hur många är det som läcker? Det är inte så lätt att svara på som man kanske tror. Statistiken brukar variera mycket. Det beror till stor del på hur frågan ställs och hur man i de olika studierna definierar inkontinens. Ungefär 10% av alla vuxna kvinnor rapporterar att de läcker minst någon gång varje vecka. Att läcka mer sällan är vanligare och drabbar mellan 25–40% av alla vuxna kvinnor. Ansträngningsinkontinens står för ungefär hälften av inkontinensen hos kvinnor. Vårt svar på frågan är därför att ungefär 1 av 5 kvinnor lider av ansträngningsinkontinens.

I en nyligen genomförd undersökning bland kvinnor mellan 25–65 år upplevde nästan 3 av 5 urinläckage. Och 2 av dessa 3 hade negativa känslor förknippat med sitt urinläckage. Så många som en fjärdedel av de tillfrågade i studien kände sig frustrerade över att de inte vet vad de kan göra åt läckaget och de är stressade över att någon ska upptäcka att de läcker.

När man i en annan publikation granskade 36 studier med fokus på förhållandet mellan fysisk aktivitet och ansträngningsinkontinens hittade man bevis för en ökad förekomst av ansträngningsinkontinens hos kvinnor som är fysiskt aktiva. En annan studie tittade på unga kvinnliga atleter. Av 104 deltagare rapporterade 52% att de hade någon nivå av ansträngningsinkontinens. Speciellt de som håller på med hög intensiva sporter som tex styrketräning crossfit och gymnastik (trampolin) drabbas.

Läs mer om ansträngningsinkontinens här!

Graviditet och urinläckage

Både graviditeten och förlossningen är påfrestande för kroppen och framförallt för bäckenbotten. 1 av 3 kvinnor som är gravida för första gången upplever tillfällig ansträngningsinkontinens. Vid upprepade graviditeter drabbas så många som 3 av 4. Precis efter förlossningen är det många som läcker urin, och normalt tar det några månader innan muskler och ligament i bäckenbotten har dragit ihop sig och blivit starka. Urinläckaget efter förlossningen brukar successivt försvinna när styrkan kommer tillbaka i bäckenbotten.

Läs mer om graviditet och urinläckage här!

Tillbaka till bloggen