What is Stress Urinary Incontinence?

Vad är ansträngningsinkontinens?

Läcker det urin när du till exempel tränar, nyser, hoppar, hostar, skrattar eller lyfter något tungt? Då har du förmodligen ansträngningsinkontinens; ofrivilligt urinläckage vid fysisk ansträngning. Urinläckage drabbar kvinnor i alla åldrar, och ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen. Därför får du ansträngningsinkontinens  

Att vara ansträngningsinkontinent definieras inte av hur mycket eller hur ofta man läcker. Det uppstår på grund av att ligament och muskler i bäckenet har blivit försvagade. Vanligtvis när blåsan utsätts för tryck sluter urinröret sig genom att musklerna i bäckenbotten drar ihop sig framåt mot sina ligament och hindrar på så vis läckage. Om man har skadade ligament eller försvagade bäckenbottenmuskler kan samma tryck istället göra att systemet öppnar upp sig och urin läcker. 


Det finns flera saker som kan bidra till att du får ansträngningsinkontinens. Graviditet och vaginal förlossning är vanliga sådana, men även övervikt, tidigare gynekologiska operationer, kronisk/långvarig hosta och långvarig förstoppning är riskfaktorer för ansträngningsinkontinens. 

Du kan minska dina besvär!   

Ansträngningsinkontinens är mycket vanligt och kan upplevas begränsande. Det påverkar vardagen och kan göra så att vi undviker att röra på oss som vi vill. Men det behöver inte vara så! Det finns hjälpmedel mot ofrivilligt urinläckage. 

 

Här kan du läsa om några av de behandlingsalternativ som finns.

Tillbaka till bloggen