Incontinence and depression

Inkontinens och depression

Påverkas ditt humör av urinläckage?

För en person som aldrig har upplevt ett läckage, kan inkontinens verka vara en bagatell. I själva verket kan läckandet medföra påfrestningar i sociala sammanhang och vid fysiska aktiviteter, leda till försämrad självkänsla, till och med depression.

Det är många som lider i det tysta, och inte tror att det finns hjälp att få. Många kvinnor skäms och vill inte att omgivningen ska bli medveten om sina besvär, och undviker att söka hjälp. Om man måste springa på toaletten stup i kvarten, även under natten, är det inte konstigt att man också blir tröttare på dagen och saknar ork och lust.

För många kan ett långt avstånd till en toalett kännas obehagligt och känslan av att inte ha kontroll kan vara outhärdlig. Det är inte ovanligt att man blir både nedstämd och deprimerad.

I de äldsta åldersgrupperna kan man oftare se att urininkontinens hör ihop med andra sjukdomar. Förstoppning, orörlighet och depression är också förknippat med inkontinens. Man har dock sett att mindre yrsel och trötthet och mer rörlighet ger förbättringar därför kan det vara en god idé att börja röra på sig om man upplever urinläckage.

Vissa läkemedel kan också påverka blåsans funktioner som till exempel lagring och tömning av urin. Upplever du att ditt urinläckage startade eller ändrades i samband med en ny medicin, ta kontakt med den läkare som förskrivit ditt läkemedel och berätta om dina nya besvär. 

Tillbaka till bloggen