Aids and treatments for stress urinary incontinence

Inkontinenshjälpmedel och behandling

Har du svårt att hålla tätt när du tränar, lyfter, hoppar, nyser eller skrattar? Då har du kanske ansträngningsinkontinens, den vanligaste formen av inkontinens. Men du är långt ifrån ensam om dina besvär, var femte kvinna har någon gång i livet upplevt läckage.

Man kan göra mycket åt urinläckaget på egen hand men det finns även hjälpmedel som du kan köpa själv eller få på recept. I vissa fall har man rätt till att få utskrivet kostnadsfria inkontinenshjälpmedel. Alla har rätt till en medicinsk bedömning av sina besvär. På nikola.nu finns mycket bra information om olika typer av urininkontinens och hur den behandlas. Det finns även en internationell sida med rådgivning om inkontinensprodukter på engelska, utvecklad av ICS (International Continence Society), som är kommersiellt oberoende. 

Här kommer en summering av de hjälpmedel eller behandlingar för som finns tillgängliga för ansträngningsinkontinens: 

Bäckenbottenträning 

Vid ansträngningsläckage är bäckenbottenträning den viktigaste behandlingen och den behandling som de flesta börjar med att testa. Bäckenbottenträning kan ofta bota eller förbättra ansträngningsinkontinens, men det hjälper inte alltid. Träningen går ut på att stärka bäckenbottenmuskulaturen runt urinblåsa och urinrör genom olika övningar, t.ex. knipövningar. På 1177 finns bra information om hur du tränar din bäckenbotten. 

Hjälpmedel för bäckenbottenträning 

Det finns vaginala hjälpmedel med en trycksensor som mäter hur man kniper. Styrkan på knipet kan man sedan följa i en app på sin smartphone. Man kan också använda sig av knipkulor eller vaginala koner av olika storlek och tyngd när man kniptränar.  

Absorberande inkontinensskydd 

Absorberande hjälpmedel suger upp urin som läckt ut. Det viktigaste är att skyddet håller tätt och snabbt suger upp urinen och förhindrar dålig lukt. De allra flesta skydden har spärrskikt på utsidan. Inkontinensskydden finns både som engångsbindor, eller som tvättbara flergångsskydd. Det finns också speciella inkontinenstrosor eller inkontinensbadbyxor. På natten när du sover kan man använda madrasskydd som skyddar vid urinläckage.  

Vaginala kontinensstöd 

Vaginala kontinensstöd används för att undvika urinläckage vid ansträngningsinkontinens. Stödet förs in i slidan som en tampong, och förhindrar läckage genom att stödja urinröret eller blåshalsen. De går att köpa receptfritt på flera nätapotek men du kan också få det på recept av exempelvis en läkare, sjuksköterska eller uroterapeft.  

Det finns olika typer av kontinensstöd att köpa i Sverige. Efemia kontinensstöd är ett av dom. Efemia kontinensstöd stödjer mittpunkten av urinröret så att urinröret återfår sin naturliga böjning. Efemia är återanvändbar, gjord i mjuk medicinsk silikon och finns i tre olika storlekar. Det finns också inkontinensbågar som är gjorda i plast eller polyuretan. De stödjer blåshalsen och är engångsprodukter. Även pessarier eller tamponger, som egentligen inte är utvecklade för att lindra ansträngningsinkontinens kan i vissa fall ge tillräckligt stöd för att lindra läckaget.   

Elektrostimulering

Elektrostimulering används framför allt vid trängningsinkontinens men kan även prövas vid ansträngningsinkontinens. En elektrod placeras tillfälligt vaginalt eller analt. De elektriska impulserna som elektroden skickar stimulerar nervbanorna och musklerna drar ihop sig automiskt. Det hjälper kroppen att återfå de naturliga reflexerna och blåsan lugnar ner sig. Utprovning sker av uroterapeut eller inkontinenssköterska med utbildning för detta och kan sen skötas hemma på egen hand. 
  • Läs mer om olika typer av inkontinens här

Läkemedel mot inkontinens

Det hade varit fantastiskt om man kunde ta inkontinens tabletter eller en nässpray mot ansträngningsinkontinens. Nu finns det tyvärr inget sådant mirakelmedel. Tillgängliga farmakologiska hjälpmedel mot inkontinens hjälper enbart mot så kallad trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa och naturläkemedel mot inkontinens har ingen bevisad effekt.  

 

Operation

Eftersom en operation alltid medför risker för biverkningar som till och med kan vara mer besvärande än vad din inkontinens är, rekommenderas operation endast om övriga metoder inte har fungerat och om du känner att dina besvär påverkar din livskvalité så pass mycket att det är värt risken. Den vanligaste operationsmetoden vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor kallas Tension Free Vaginal tape (TVT). Operationen görs under lokalbedövning och innebär att en slinga som ger stöd åt urinröret opereras in genom två små hål i skinnet. Ingreppet har god effekt och över 90% av patienterna blir botade. Exempel på biverkningar efter en TVT operation är: Utebliven effekt (10/100), Blåstömningsbesvär (5/100), Bandet tränger igenom slidan (<1/10) och kvarvarande smärta (1/100). TVT bandet är ett permanent implantat som växer fast i vävnaden och därför är svårt att operera bort så eventuella biverkningar kan vara livslånga.  
 
Tillbaka till bloggen