Dizziness and nausea during menopause

Yrsel och illamående under klimakteriet

Yrsel och illamående tillhör inte de mest välkända symtomen vid klimakteriet men det är ändå många som upplever dessa besvär. Tyvärr finns det inte särskilt mycket forskning på kopplingen mellan yrsel resp. illamående och klimakteriet. I den här texten går vi igenom vilka de bidragande faktorerna forskare tror kan ha en påverkan på yrsel och illamående under klimakteriet, och vad man kan göra åt besvären.

 

Vad är det som orsakar illamående och yrsel?
Under klimakteriet sker stora fluktuationer i könshormonerna hos kvinnor. Dessa förändringar, speciellt i östrogennivåerna, kan påverka hjärnan och göra så att man upplever sig yr eller illamående.

 

Värmevallningar, en anledning till illamående och yrsel under klimakteriet
Ett av de vanligaste symtomen i klimakteriet är värmevallningar. De kännetecknas genom att plötslig värme sprider sig genom den övre delen av kroppen, främst över bröstet och ansiktet. Huden kan även bli röd och fläckig och man börjar svettas. Värmevallningarna kan vara väldigt starka och bidra till huvudvärk, illamående och yrsel.

 

Sömnproblem kan leda till yrsel under klimakteriet
Ett annat vanligt symtom under klimakteriet är att man får sömnproblem. Man kan uppleva att man inte sover lika djupt längre, att man vaknar oftare under natten eller har problem med att sova när man lagt sig. Det kan även bero på vallningar och nattlig svettning vilket gör det obehagligt och svårt att sova. Dålig sömn och sömnvanor under en längre tid kan leda till att man känner sig yr under dagen och lättare får huvudvärk.


Så kan yrsel och illamående underlättas i klimakteriet
Livsstils- och kostförändringar kan hjälpa mot yrsel under klimakteriet. Om det inte skulle hjälpa kan medicinering vara ett alternativ. Alkohol, stark mat och koffein är tre saker som kan göra yrsel och värmevallningar värre, därmed kan man pröva att minska eller undvika att konsumera dessa för att se om symtomen blir bättre. 

Det kan även hjälpa att se till att man har en sömnrutin, att man går och lägger sig ungefär samma tid och vaknar samma tid. På så sätt kommer kroppen in i en rytm och sömnkvaliteten förbättras. Ett annat sätt att få bättre sömnkvalitet och förstärka djupsömnen är att motionera eller göra någon form av fysisk aktivitet regelbundet.

Om ovanstående kost- och livsstilsförändringar inte hjälper kan medicinering vara ett alternativ. Hormonbehandling (Hormone Replacement Therapy - HTR) används för att behandla olika symtom som uppstår vid klimakteriet. HTR-behandlingen kan hjälpa att stabilisera hormonnivåerna och speciellt östrogen, vilket kan göra att illamående och yrsel försvinner. Däremot är en av de främsta biverkningarna att man blir yr, därför är det viktigt att diskutera med din vårdgivare om för- och nackdelarna för att se om hormonbehandling är rätt behandling för dig.

Tillbaka till bloggen