Incontinence assessment - How does an assessment work and where can you get help?

Inkontinensutredning – Hur går en utredning till och var kan man få hjälp?

Har du problem med urinläckage som påverkar dig i vardagen? I så fall finns det hjälp att få så du kan leva ditt liv utan oro för läckage. Här förklarar vi hur du söker hjälp, hur en utredning för urininkontinens hos kvinnor går till, och tipsar om vad du kan tänka på inför ditt besök.

Var söker jag hjälp för inkontinens?

Du kan i första hand söka hjälp hos din barnmorska eller på din vårdcentral om du har besvär med urinläckage. På vårdcentralen kan du få träffa en läkare eller en distriktsköterska som är specialiserad inom inkontinens. De kan även hänvisa dig vidare till en kontinensmottagning, där du träffar en urolog eller uroterapeut som är specialiserade i just problem med urinblåsa och urinväg.

Det finns också fysioterapeuter som är specialiserade på kvinnohälsa, ofta kan du skriva en egen remiss eller ringa deras mottagning. De kan du hitta här.

När ska jag söka vård?

Om du besväras av urinläckage och gör knipövningar som inte hjälper bör du vända dig till vården för att göra en utredning för inkontinens.

Hur går en utredning till?

När du gör en utredning för urininkontinens får du först berätta om dina problem och hur de påverkar dig i vardagen. Du får berätta hur mycket du läcker, hur mycket du dricker och hur ofta du behöver kissa. Vården kommer också försöka utreda om det finns någon bakomliggande orsak till din urinkontinens, som exempelvis om du har problem med förstoppning eller om du är i klimakteriet och har östrogenbrist.

Om läkaren misstänker att du har ansträngningsinkontinens kan du få göra en speciell utredning för ansträngningsinkontinens. Då kan du behöva göra ett så kallat provokationstest. Det innebär att du får göra fysiskt ansträngande rörelser, som att hoppa, för att undersöka hur mycket din blåsa klarar av att hålla emot.

Hur du kan förbereda dig inför en utredning

Om du tycker det känns jobbigt att söka vård kan det kännas bättre om du är väl förberedd. Tänk efter hur ditt urinläckage påverkar dig och får dig att må, så att du är redo att förklara för din läkare. Det kan också hjälpa att vara förberedd med svar på frågor som du kan få under besöket.

Här är några vanliga frågor som brukar ställas när man söker vård för inkontinensbesvär:

  • Har du besvär hela tiden, eller kommer de och går?
  • Hur länge varar besvären?
  • Dyker problemen upp vid speciella tillfällen?
  • Är det smärtsam? I så fall, hur känns smärtan?
  • Finns det någonting du brukar göra som hjälper?
  • Finns det något som förvärrar problemen?
  • Hindrar besvären dig i ditt arbete, vid träning, när du har sex eller när du sover?
  • Tar du några mediciner?
  • Finns det något annat som påverkar dina besvär tror du?


Hur får jag hjälpmedel för inkontinens?

Du har rätt att få ett hjälpmedel utskrivet för inkontinens om du har behov av det. Du får berätta om dina besvär för en person med förskrivningsrätt, exempelvis en inkontinenssjuksköterska eller en uroterapeut, som bedömer vad för typ av hjälpmedel du behöver och när du borde använda det.

Efemia kontinensstöd kan hjälpa dig med ansträngningsinkontinens och finns att få utskrivet i mer än hälften av alla regioner i Sverige. Kontinensstödet är framtaget för att kvinnan själv ska kunna prova ut det hemma i lugn och ro, eftersom vi tror att kvinnan känner sin egen kropp bäst själv. I vårt startset får du tre olika storlekar där du själv kan testa vilken storlek som passar dig bäst och hjälper mot ditt läckage.

Tillbaka till bloggen