What is post-menopause?

Vad är postklimakteriet?

Vi har vänt oss till klimakterieappen Olivia för att reda ut vad som helt enkelt är grejen med klimakteriet. I en 4-delad serie kommer du att kunna fördjupa dig i förklimakteriet, klimakteriet och postklimakteriet. Du kan fördjupa dig mer här i postklimakteriet, men i serien även om förklimakterietklimakteriet, och hela klimakteriets tidslinje med medföljande tips på vägen.  

Det finns tre stadier av klimakteriet: förklimakteriet, klimakteriet och postklimakteriet. De flesta kvinnor kommer att gå igenom alla dessa stadier. Det finns dock en stor variation i varaktigheten och graden av intensitet i symptom som du kan uppleva under de olika stadierna. 

Vad är postklimakteriet? 

Du anses vara klar med klimakteriet, egentligen för resten av ditt liv, efter att du har haft din sista mens. Under de första åren av postklimakteriet kan du fortfarande ha vissa klimakteriebesvär relaterade till låga nivåer av östrogen. Det är vanligt att ha en del värmevallningar och nattliga svettningar 4-5 år efter klimakteriet, men de brukar försvinna med tiden. 

Har jag fortfarande symtom? 

Vissa symtom kan fortsätta efter klimakteriet, som oönskad viktökning runt midjan och vaginal torrhet. Dessa symtom kvarstår på grund av lågt östrogen och progesteron. Det som är bra är att det finns livsstilsförändringar och mediciner som kan göra dessa symtom mera hanterbara. 

Att vara i postklimakteriet utsätter dig också för en större risk för långsiktiga sjukdomar som osteoporos (benskörhet) och hjärtsjukdomar. Det är bra att förstå att kvinnliga kroppen drivs av hormoner, och det här är anledningen till att kvinnor löper en högre risk för vissa sjukdomar tidigare än män.  

 

Den här texten är skriven av klimakterieappen Olivia. I Olivia appen får du tips och råd i hur du lättare kan hantera klimakteriet från start till slut. Du hittar mer information om dem på www.join-olivia.com.  

Tillbaka till bloggen