Different types of incontinence

Olika sorters inkontinens

Inkontinens är ett vanligt problem och innebär att du läcker urin mellan dina toalettbesök. Det finns flera olika typer av inkontinens; här kan du lära dig om några av de vanligaste.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste typen av inkontinens och innebär att du läcker urin när du gör något fysiskt ansträngande. Du kanske kissar på dig när du skrattar, kissar på dig när du hostar, eller läcker urin när du sätter dig eller ställer dig upp. Ansträngningsinkontinens beror ofta på en försvagad bäckenbotten, men det kan även finnas andra orsaker som du kan läsa mer om här.

Vi kallas även ansträngningsinkontinens ibland för träningsinkontinens eftersom man ofta läcker vid just träning, men vissa kan även uppleva urinläckage vid promenad eller andra mindre fysiskt ansträngande aktiviteter. Det kan då komma små skvättar urin utan att du ens märker av att du behöver kissa. Läs mer om ansträngningsinkontinens här.

Det är också möjligt att få urinläckage när man är sjuk. Du kan exempelvis få urinläckage vid förkylning om du nyser mycket eller har hosta, och du har då en tillfällig ansträngningsinkontinens. Att hosta mycket skapar tryck på blåsan och kan göra att du kissar på dig när du hostar.

Trängningsinkontinens 

Trängningsinkontinens innebär att du känner dig plötsligt kissnödig och har då svårt att hålla dig. Du kan behöva kissa oftare än vanligt och det kommer ofta större mängder urin vid trängningsinkontinens jämfört med vid ansträngningsinkontinens. Trängningsinkontinens kan bland annat bero på ålder, neurologiska sjukdomar, upprepade urinvägsinfektioner eller läkemedel.

Blandinkontinens

Blandinkontinens betyder helt enkelt att du har en blandning av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Detta är speciellt vanligt bland äldre kvinnor.

Gör vårt test här för att ta reda på om du har ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens eller blandinkontinens!

Överrinningsinkontinens

Överrinningsinkontinens är vanligare för män än kvinnor. Om du har överrinningsinkontinens har du svårt att tömma blåsan helt, vilket leder till att den töjs ut. När blåsan då blir full pressas urinen ut ur blåsan genom prostatakörteln i små skvättar. Det kan i sin tur leda till skador på njurar och urinblåsa om det inte upptäcks i tid.

Överaktiv blåsa

Att ha en överaktiv blåsa betyder att du ofta känner dig kissnödig och behöver kissa ofta, även på natten. Du kan även läcka urin ibland. Äldre personer kan ofta uppleva detta men även barn och ungdomar kan ha en överaktiv blåsa.

Du kan träna din urinblåsa på att hålla större mängder urin genom att hålla dig från att gå på toaletten; vilket så småningom leder till att du inte kommer känna dig kissnödig lika ofta.

Vill du läsa mer om urininkontinens? Läs mer här om vad det är, vem som drabbas och varför.

Tillbaka till bloggen