Young woman with incontinence

Ung kvinna med inkontinens

Är det vanligt att läcka kiss även om man är ung och inte har varit gravid eller fött barn?

Det ärliga svaret är ja, det är tyvärr ganska vanligt. Läckage för äldre kvinnor hänger ofta ihop med tidigare genomgången graviditet och förlossning, klimakteriet eller övervikt. För yngre kvinnor hänger läckage oftare ihop med intensiv fysisk träning.

Men det finns också andra anledningar till att man kissar på sig, exempelvis att hålla sig för länge. Håller man sig för länge finns det risk att läcka eftersom man förnekar kroppens egna känsliga signaler som berättar att det är dags att gå och kissa. Signalerna, eller reflexerna, kan också påverkas om du har för bråttom när du kissar.

Man ska tänka på att inte dricka mer vätska än kroppen behöver, alltså dricka när man känner sig törstig. Att dricka lite då och då kan möjligtvis påverka kroppens signaler. Att lyssna på sin kropp och inte hålla sig för länge är två saker som man kan göra själv om man tror att urinläckaget hänger ihop med att man håller sig.

Urinvägsinfektion och urinläckage

Om du har en urinvägsinfektion kan du få tillfällig trängningsinkontinens. Då kan det svida när du kissar och kännas som om du är kissnödig hela tiden. Ibland kanske man inte ens hinner fram till toaletten utan att kissa på sig. Ta kontakt med din vårdcentral om du tror att du har en urinvägsinfektion.

Kan läkemedel göra att jag får inkontinens?

Vissa läkemedel gör det svårare att kissa och andra kan göra inkontinensen värre. Har du precis börjat ta ett nytt läkemedel och upplever att du har börjat läcka, ta kontakt med din läkare och berätta om dina nya besvär. Förekomsten av urinläckage bland tonårsflickor är ca 3%. Frekvensen ökar något hos kvinnor i 20-årsåldern och som inte fött barn. Dessa kvinnor läcker speciellt om de hårdtränar någon sport, exempelvis långdistanslöpning, crossfit eller dans. Upp till hälften av alla vuxna kvinnor har ibland urinläckage och en av tio kvinnor läcker urin minst en gång i veckan. Den vanligaste orsaken till urinläckage är ansträngningsinkontinens.

Urinläckage är vanligt, men inte normalt, så du ska inte acceptera att du läcker. Det finns starka bevis för att bäckenbottenträning hjälper effektivt mot ansträngningsinkontinens.

Trots att det är vanligare att drabbas av ansträngningsinkontinens efter en graviditet och förlossning, om man har genomfört kirurgi i bäckenregionen, eller om man är överviktig och lite äldre, så är det relativt vanligt också hos unga kvinnor. Det är framför allt unga kvinnor som tränar intensivt som drabbas, men unga kvinnor med ätstörningar och lågt BMI drabbas oftare än andra.

När unga gymnaster tränar är det höga krafter inblandade, både inuti kroppen och dunsarna som uppstår vid olika hopp. Träningsfrekvensen brukar vara hög och intensiv. Av dessa unga gymnaster upplever ungefär 1 av 3 urinläckage, framförallt vid ansträngning. För gymnaster som hoppar trampolin är samma siffra dubbelt så hög, ca 2 av 3 är drabbade.

Samtidigt verkar inkontinenta atleter ha en starkare bäckenbotten än sina icke-inkontinenta träningskompisar. Det verkar alltså handla mer om den höga belastningen som bäckenbotten utsätts för vid upprepade och intensiva träningar eller trampolinhopp, och mindre om själva bäckenbottenstyrkan.

Forskningsresultat indikerar dock att om man lider av ansträngningsinkontinens tidigt i livet, till exempel som elitidrottare, kommer man att ha läckage i framtiden också. Det saknas tillräckligt mycket kunskap om ofrivilligt urinläckage utan försvagade eller skadade muskler i bäckenbotten. För de allra flesta hjälper det att göra bäckenbottenträning för att bli av med symptomen.

Tillbaka till bloggen