Urinary leakage in menopause

Urinläckage klimakteriet

Vi föds alla med ett förprogrammerat åldrande och det är redan vid födseln bestämt när det är dags för menopaus (sista mensen). Åren före och efter sista mensen kallas för klimakteriet. Under förklimakteriet och klimakteriet sjunker hormonet östrogen i kroppen. Det är äggstockarna som slutar producera östrogen, då mognar inga äggblåsor (och ingen gulkropp) och det kan inte bli någon ägglossning och således inte mens – menopaus!

Själva mekanismen för kontinens, alltså att aktivt hålla urin, är muskler och ligament i bäckenbotten som drar vaginan tätt intill urinröret och på så vis stänger till urinröret samtidigt som urinblåsan dras nedåt och bakåt som en elastisk ballong vilket böjer och sluter mellersta delen av urinröret. Slemhinnan i urinröret hjälper till att göra förslutningen tät.

Inkontinens klimakteriet

Ligamenten i bäckenbotten måste kunna töjas ut och luckras upp när kvinnan ska föda barn, men de ska återgår till sitt normaltillstånd efter förlossningen. Tyvärr ”limmas” de ibland ihop i sitt utdragna och uppluckrade tillstånd. Detsamma kan hända under klimakteriet då kollagen och elastin bryts ner och bäckenbottens muskler och ligament blir uttöjda och stela och du kan uppleva att det är svårt att hålla tätt. Därför är det vanligt att uppleva inkontinens när man blir äldre.

Läs mer om klimakteriet här.

Urinläckage torra slemhinnor

Sjunkande östrogen påverkar också slemhinnor på olika ställen i kroppen. Du kan tex uppleva torra ögon eller torra och sköra slemhinnor i underlivet. De sköra slemhinnorna i vaginan finns också på insidan av urinröret, och ibland kan det göra ont när man kissar. Vissa kvinnor får också upprepade urinvägsinfektioner med eller utan urinläckage.

Blåsdysfunktion och urininkontinens drabbar framför allt äldre personer, både män och kvinnor. Ibland är det helt enkelt så att kroppen blivit äldre, men i många fall kan det finnas en bakomliggande sjukdom eller funktionsnedsättning. Oavsett ålder eller storlek på besvär ska du alltid söka hjälp det hindrar dig att leva ditt liv som du vill. Här kan du läsa mer om hur du söker hjälp. 

Tillbaka till bloggen